Култура на компанијата

Култура на компанијата

Да ја следи среќата на материјалните и духовните аспекти на целиот персонал и да придонесе за подобрување и развој на индустријата за прикажување.

Company Culture